Har du nogle spørgsmål?   Kontakt os på : 28 40 77 60

Støttemure & støttevægge

Har du behov for en støttemur (også kaldet en støttevæg) på din grund, så er anlægsgartner Carsten Porse mand for at klare opgaven.

Med 16 års erfaring fra branchen har vi god erfaring i at opføre støttemure. I nogle tilfælde kan en støttemur være at foretrække frem for en skråning. Det er også denne måde man i mere bakkede og bjergrige landskaber udnytter grunden bedst muligt.

Komplette haveprojekter

Et komplet haveprojekt kan ofte indebære, at der skal etableres bede, støttemure, anlægges græsplæne, udjævnes terrænforskel og meget andet. Vi står gerne klar med vores faglige viden samt rådgiver og skaber løsninger, der matcher behovet hos kunden, uanset om det er i privat, offentligt eller erhvervsmæssigt regi.

Tilbud på støttemur

Ønsker du et uforpligtende tilbud på en støttemur, skal du blot kontakte os. Vi holder til i Sorring, men kører gerne langt omkring for at varetage opgaven for dig.

Anlægsgartneren træffes på tlf. 28 40 77 60.

Anlægsgartner og Skoventreprenør ​  |   Jordbærvej 60   ​|   8641 Sorring   ​|   Telefon: 28 40 77 60   ​|   CVR: 21570192